Τοπογραφικές Μελέτες

 
 
 
 
 
 
Το τεχνικό γραφείο Topoinfo.gr αναλαμβάνει με μεγάλη εμπειρία την σύνταξη τοπογραφικών μελέτων. Πιο συγκεκριμένα:

α)
Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων ΕΓΣΑ87 (με GPS), σε εκτός και εντός σχεδίου περιοχές για τις παρακάτω χρήσεις:

  • Συμβολαιογραφικές πράξεις για πώληση, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου
  • Δηλώσεις / ενστάσεις κτηματολογίου
  • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας
  • Πράξη αναλογισμού και προσκύρωσης
  • Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Ενδεικτικό κόστος τοπογραφικού: από 290€

β) Οριοθέτηση οικοπέδων / αγροτεμαχίων
γ) Κατατμήσεις οικοπέδων / αγροτεμαχίων