Κτηματολόγιο

 
 
 
 
 
 
Το τεχνικό γραφείο Topoinfo.gr αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με το εθνικό κτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα:

α)
Διόρθωση γεωμετρικών (ή χωρικών) στοιχείων στο εθνικό κτηματολόγιο.
β) Εντοπισμοί ακινήτων.
γ) Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας.
δ) Σύνταξη ενστάσεων ιδιοκτησίας.